SZKOŁA PODSTAWOWA im. Kazimierza Wielkiego

w JASTRZĘBIU

 

Strona główna
Rok 2018/2019
Rok 2017/2018
Rok 2016/2017
Rok 2015/2016
Rok 2014/2015
Rok 2013/2014
Rok 2012/2013
Spacer po szkole
Historia szkoły
Grono Pedagogiczne
Dla rodziców
Dokumenty
Statut
Certyfikaty
Wyniki sprawdzianu
Samorząd Uczniowski
Podręczniki

Sprawdzian szóstoklasisty

 

1 kwietnia 2015 roku sprawdzian szóstoklasisty odbył się po raz pierwszy w nowej odsłonie.

 Rok 2016

Liczba zdających

Średni wynik punktowy

Średnia w województwie

Średnia w kraju

Szkoła Podstawowa
w Jastrzębiu

14

Cz. I: 64%

- j. polski:  62,1%

- matematyka:  65,4%

Cz. II j. angielski:  62,7%

Cz. I:  61,5%

- j. polski: 69,5%

- matematyka:  52,2%

Cz. II:  70,2%

Cz. I:  63%

- j. polski:  71%

- matematyka:  54%

Cz. II:  71%

   

 

     

 Rok 2015

Liczba zdających

Średni wynik punktowy

Średnia w województwie

Średnia w kraju

Szkoła Podstawowa
w Jastrzębiu

10

Cz. I: 67,7%

- j. polski:  72,3%

- matematyka:  62,5%

Cz. II j. angielski:  82,8%

Cz. I:  65,81%

- j. polski: 72,42%

- matematyka:  58,85%

Cz. II:  78,28%

Cz. I:  67%

- j. polski:  73%

- matematyka:  61%

Cz. II:  78%

 


ZESTAWIENIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU PO SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

(średnia liczba punktów na 40pkt możliwych)

ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA W JASTRZĘBIU

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KRAJ

2014 22,2 25,4 25,5
2013 24,2 23,6 24,02
2012 25,6 22,6 22,8

2011

26,1

24,9

25,3

2010

25,4

24,4

24,6

2009

22,7

22,3

22,6

2008

32,5

25,4

25,8

2007

27,2

26,2

26,6

2006

31,8

24,9

25,3

2005

29,3

29,3

29,5

2004

27,5

25,6

25,6

 

 

Jak wynika z tabeli średnie wyniki uczniów naszej szkoły są prawie zawsze wyższe od wyników województwa śląskiego i wyników ogólnopolskich.