SZKOŁA PODSTAWOWA im. Kazimierza Wielkiego

w JASTRZĘBIU

 

Strona główna
Rok 2018/2019
Rok 2017/2018
Rok 2016/2017
Rok 2015/2016
Rok 2014/2015
Rok 2013/2014
Rok 2012/2013
Spacer po szkole
Historia szkoły
Grono Pedagogiczne
Dla rodziców
Dokumenty
Statut
Certyfikaty
Wyniki sprawdzianu
Samorząd Uczniowski
Podręczniki

        Dokumenty szkoły  

  

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu

 

Program Profilaktyczno-Wychowawczy

 

Kodeks Ucznia

Harmonogram uroczystości szkolnych.