SZKOŁA PODSTAWOWA im. Kazimierza Wielkiego

w JASTRZĘBIU

 

Strona główna
Rok 2018/2019
Rok 2017/2018
Rok 2016/2017
Rok 2015/2016
Rok 2014/2015
Rok 2013/2014
Rok 2012/2013
Spacer po szkole
Historia szkoły
Grono Pedagogiczne
Dla rodziców
Dokumenty
Statut
Certyfikaty
Wyniki sprawdzianu
Samorząd Uczniowski
Podręczniki

 

Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCA - p. Anna Kowalczyk

Z-CA PRZEW. - p. Iwona Pluta

SKARBNIK - p. Halina Zemła

SEKRETARZ - p. Anna Ociepka

KOMISJA REWIZYJNA - p. Edyta Ciesielska

KOMISJA REWIZYJNA - p. Izabela Śledzikowska

Regulamin Rady Rodziców

 

 

Regulamin rekrutacji do szkoły

Regulamin rekrutacji do przedszkola

Regulamin korzystania ze stołówki

 

Informacje:

Dodatkowe  dni wolne  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

KLIKNIJ NA NAPIS

 

 

Druki do pobrania:

1) Zgoda na udział w wycieczce

2) Oświadczenie o niezarejestrowaniu w PUP

3) Oświadczenie o pracy dorywczej