SZKOŁA PODSTAWOWA im. Kazimierza Wielkiego

w JASTRZĘBIU

 

Strona główna
Rok 2018/2019
Rok 2017/2018
Rok 2016/2017
Rok 2015/2016
Rok 2014/2015
Rok 2013/2014
Rok 2012/2013
Spacer po szkole
Historia szkoły
Grono Pedagogiczne
Dla rodziców
Dokumenty
Statut
Certyfikaty
Wyniki sprawdzianu
Samorząd Uczniowski
Podręczniki
 

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

przewodnicząca szkoły   Martyna Noszczyk

 

z-ca przewodniczącej     Jakub Masłonik

 

sekretarz szkoły      Karolina Dudek

 

skarbnik szkoły     Oliwia Lechowska