SZKOŁA PODSTAWOWA im. Kazimierza Wielkiego

w JASTRZĘBIU

 

Strona główna
Rok 2018/2019
Rok 2017/2018
Rok 2016/2017
Rok 2015/2016
Rok 2014/2015
Rok 2013/2014
Rok 2012/2013
Spacer po szkole
Historia szkoły
Grono Pedagogiczne
Dla rodziców
Dokumenty
Statut
Certyfikaty
Wyniki sprawdzianu
Samorząd Uczniowski
Podręczniki

Dyrektor - mgr Jadwiga KIDAWA

nauczany przedmiot: język polski, zajęcia logopedyczne

PEDAGOGIKA SPECJALNA ZE SPECJALNOŚCIĄ RESOCJALIZACJA - UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH,

 LOGOPEDIA - AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE,

EDUKACJA POLONISTYCZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM - GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA W MYSŁOWICACH.

 

mgr Rafał Polegaj

nauczany przedmiot: muzyka

SZTUKA - AKADEMIA MUZYCZNA IM. G. I K. BACEWICZÓW W ŁODZI-KIERUNEK INSTRUMENTALNY (KLARNET),

STUDIUM PEDAGOGICZNE - AKADEMIA MUZYCZNA IM. G. I K. BACEWICZÓW W ŁODZI

mgr Marta Łysek

nauczany przedmiot: język polski, historia, biblioteka

FILOLOGIA POLSKA - AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

HISTORIA - UNIWERSYTET ŁÓDZKI INSTYTUT HISTORII

BIBLIOTEKOZNAWSTWO – REGIONALNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „WOM” w CZĘSTOCHOWIE       

PREZES ZNP- ODDZIAŁ W PORAJU 

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO,

LIDER NAUCZYCIELI BLOKU HUMANISTYCZNEGO   

 

mgr Mariola Wieczorek

nauczany przedmiot: Edukacja Wczesnoszkolna

      PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA - AKADEMIA JANA DŁUGOSZA
W CZĘSTOCHOWIE - KIERUNEK PEDAGOGIKA,

      EDUKACJA INFORMATYCZNA - POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA,

     TERAPIA PEDAGOGICZNA - REGIONALNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „WOM” w CZĘSTOCHOWIE
 

WICEPREZES ZNP- ODDZIAŁ W PORAJU 

LIDER NAUCZYCIELI BLOKU EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

mgr Katarzyna Floryszczyk

nauczany przedmiot: Edukacja Wczesnoszkolna

            PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA - AKADEMIA JANA DŁUGOSZA
W CZĘSTOCHOWIE - KIERUNEK PEDAGOGIKA,

MENAGER MAŁEJ WIEJSKIEJ SZKOŁY - KURS DOSKONALĄCY.

GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA - AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH

mgr Mariola Knapik

nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne

      PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ -WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

      PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZ0-WYCHOWAWCZA - UNIWERSYTET ŚLĄSKI
 W KATOWICACH

     WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA
W CZĘSTOCHOWIE

mgr Alina Madejska

nauczany przedmiot: matematyka, informatyka

            MATEMATYKA - AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

     EDUKACJA INFORMATYCZNA - POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

      FIZYKA - AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

mgr Włodzimierz Duda

nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne

     WYCHOWANIE FIZYCZNE - AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W KATOWICACH

cdn.....

 

NAUCZYCIELE  

 

IMIĘ I NAZWISKO

PRZEDMIOT

mgr Małgorzata Sawicka

wychowanie przedszkolne

mgr Ewelina Słabosz

wychowanie przedszkolne

mgr Mariola Knapik

wychowanie przedszkolne

mgr Mariola Wieczorek

kształcenie zintegrowane

mgr Katarzyna Floryszczyk

kształcenie zintegrowane

mgr Ewelina Kowalczyk

kształcenie zintegrowane

mgr Marta Łysek

język polski, historia, biblioteka

mgr Jadwiga Kidawa

język polski, logopedia

mgr Marta Kowalczyk

język angielski, język niemiecki

mgr Maria Sawicka

język niemiecki

mgr Alina Madejska

matematyka, informatyka

mgr Agnieszka Ryczek

przyroda/chemia

mgr Maria Torbus

przyroda

mgr Rafał Polegaj

muzyka

mgr Jolanta Kocop

plastyka

mgr Włodzimerz Duda

technika

mgr Włodzimierz Duda

wychowanie fizyczne

mgr Urszula Sznukier

religia

mgr Karolina Przeworowska

 WDŻwR

mgr Ewa Kwokowska

świetlica

mgr Aneta Hyra-Górecka

historia