SZKOŁA PODSTAWOWA im. Kazimierza Wielkiego

w JASTRZĘBIU

 

Strona główna
Rok 2018/2019
Rok 2017/2018
Rok 2016/2017
Rok 2015/2016
Rok 2014/2015
Rok 2013/2014
Rok 2012/2013
Spacer po szkole
Historia szkoły
Grono Pedagogiczne
Dla rodziców
Dokumenty
Statut
Certyfikaty
Wyniki sprawdzianu
Samorząd Uczniowski
Podręczniki

 

UZYSKANE CERTYFIKATY

CERTYFIKAT PEWNIAK

20 marca 2013 r. nasza szkoła otrzymała kolejny certyfikat PEWNIAK

Celem projektu PEWNIAK – pozytywna energia w nauczaniu i aktywnym kształceniu – podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej woj. śląskiego jest:

bulletupowszechnienie założeń systemu oświaty wśród nauczycieli, rodziców, organów prowadzących;
bulletprzygotowanie nauczycieli/lek edukacji wczesnoszkolnej do stawiania trafnej diagnozy gotowości szkolnej dzieci;
bulletzapoznanie nauczycieli ze skutecznymi metodami, formami i środkami pracy z dziećmi, szczególnie dziećmi z deficytami lub zaburzeniami rozwojowymi;
bulletpomoc szkołom w organizacji warunków pracy i opiece nad dziećmi 6-letnimi;
bulletwypracowanie zasad współpracy przedszkoli i szkół z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w obszarze opieki pomocy psychologicznej udzielanej uczniom i ich rodzicom;
bulletutworzenie systemu informacji i wsparcia dla rodziców dzieci, szczególnie dzieci 6-letnich.

 

 

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
"5 porcji warzyw, owoców lub soku"

28 czerwca 2012 r. szkoła otrzymała certyfikat za aktywne promowanie dobrych nawyków żywieniowych oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw w trosce o właściwą dietę wśród klas I - III w ramach programu edukacyjnego "5 porcji warzyw, owoców lub soku".

 

CERTYFIKAT "Szkoły z klasą"

 

 

W roku szkolnym 2002/2003 Nasza Szkoła brała udział w akcji "Szkoła z klasą" organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.

Na podstawie decyzji komisji przyjmującej sprawozdanie otrzymaliśmy CERTYFIKAT "Szkoły z klasą"

 

CERTYFIKAT "Nauczyciel z klasą"

W roku szkolnym 2005/2006 nauczyciele naszej szkoły brali udział w akcji "Nauczyciel z klasą" organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Na podstawie decyzji komisji przyjmującej sprawozdania nauczyciele otrzymali CERTYFIKAT
"Nauczyciel z klasą"

CERTYFIKAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI za udział w Programie Edukacyjno-Terapeutycznym ORTOGRAFFITI

 

 

CERTYFIKAT za udział w Programie "Klub Bezpiecznego Puchatka"

 

 

CERTYFIKAT za realizację projektu reaktywacji i promocji sklepiku szkolnego

CERTYFIKAT za właściwy kierunek edukacji

 

CERTYFIKAT dla Oddziału Przedszkolnego

 za udział w ekologicznym programie

 

CERTYFIKAT za udział w kampanii promocyjno-informacyjnej "Mam kota na punkcie mleka"

 

 

CERTYFIKAT za udział w XIII finale wiedzy przyrodniczo-łowieckiej

Certyfikat za Społeczne Zaangażowanie Placówki na rzecz dzieci w Angoli.